Wettelijke informatie.
Gebruiksvoorwaarden.

Lees alstublieft de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door deze website te openen accepteert u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website www.nolostt.com:
"

Uitgever van de site

SARL PORTAGO

SIRET-nummer: 80906646700022

90 Avenue D’ENGHIEN 93800 EPINAY SUR SEINE

Verantwoordelijk voor de publicatie: Walid MANSIA

Telefoon: 01 48 20 12 27

E-mail : contact@nolostt.com

Website : : www.nolostt.com

Accommodatie

OVH, 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX – France

Website : www.nolostt.com

Ontwikkeling

SARL PORTAGO

Adres : 90 Avenue D’ENGHIEN 93800 EPINAY SUR SEINE

Website : www.nolostt.com

Algemene voorschriften voor gegevensbescherming

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving RGPD: algemene regels voor gegevensbescherming, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering en overdracht van uw persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden gebruikt door een bericht te sturen naar contact@nolostt.com Uw persoonlijke gegevens worden gedurende een periode van 12 maanden bewaard, tenzij stilzwijgend door u op de Nolostt-service wordt verlengd.

Gebruiksvoorwaarden

Deze site www.nolostt.com wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz ...) voor een betere gebruikerservaring en een aangenamere grafische weergave. We raden aan om moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz ...   

De site www.nolostt.com implementeert alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van zijn websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom per e-mail zorgen voor de juistheid van de informatie van de klantenservice: neem contact op met @ nolostt en rapporteer eventuele wijzigingen in de site die hij nuttig acht. www.nolostt.com is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn.

Cookies

Mogelijk moet de www.nolostt.com-site u vragen om cookies te accepteren voor statistische doeleinden en voor weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de site die u bezoekt. Het bevat  meerdere gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder acceptatie van cookies.

Hypertekstkoppelingen

www.nolostt.com websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. SARL PORTAGO heeft geen middelen om de sites te controleren in verband met haar websites. SARL PORTAGO kan de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen niet controleren en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn voor de gebruiker, die hieraan moet voldoen  naar hun gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van www.nolostt.com websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van SARL PORTAGO. In het geval dat een gebruiker of de bezoeker zou graag een hyperlink naar een van de websites van SARL PORTAGO willen maken, het is zijn verantwoordelijkheid om een ​​e-mail te verzenden die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. SARL PORTAGO behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Geleverde diensten

Alle services en informatie zijn beschikbaar op onze website www.nolostt.com. SARL PORTAGO streeft ernaar om op de website www.nolostt.com informatie zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. De informatie op de site www.nolostt.com is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan. Bovendien wordt alle informatie die wordt vermeld op de website www.nolostt.com uitsluitend ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.

Contractuele beperkingen van de gegevens

Alle gedownloade inhoud is op eigen risico van de gebruiker en onder zijn verantwoordelijkheid. Dientengevolge, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarvan een browser de laatste generatie heeft bijgewerkt.

De hypertekstkoppelingen die als onderdeel van deze website zijn ingesteld voor andere bronnen op internet, kunnen de aansprakelijkheid van SARL PORTAGO niet afdekken.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van deze site www.nolostt.com, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van SARL PORTAGO met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

 

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SARL PORTAGO. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Daarnaast kunnen eigenaren van gekopieerde inhoud je aanklagen.

Verklaring aan de

In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot gegevensverwerking , bestanden en vrijheden, deze site is het voorwerp geweest van een verklaring aan de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden (www.cnil.fr).

Geschillen

De huidige voorwaarden van de site www.nolostt.com worden beheerst door de Franse wetgeving en elk geschil of geschillen dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank, afhankelijk van de hoofdkantoor van het bedrijf. De referentietaal voor het beslechten van potentiële geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens

Over het algemeen hoeft u ons uw persoonlijke gegevens niet te geven wanneer u onze website www.nolostt.com bezoekt.

            

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, voornaam, de naam van uw bedrijf als u een bedrijf bent, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, postadres , het type objecten, de afbeeldingen van uw objecten. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online beschikbaar is, in de sectie 'een account maken' en 'informatie'.

            

U kunt in elk geval weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u de services van de site niet gebruiken, zoals informatie over ons bedrijf opvragen of nieuwsbrieven ontvangen.

            

Tot slot kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de services die u bezoekt , uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden.

            

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.